2015


Uchwała Nr IV/269/2015

30‑12‑2015 11:02:44

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Przeworno przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr IV/268/2015

30‑12‑2015 10:57:48

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworno przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr IV/267/2015

30‑12‑2015 10:53:41

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przeworno projekcie uchwały budźetowej Gminy Przeworno na rok 2016 wraz z objaśnieniami.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr IV/200/2015

01‑12‑2015 14:35:27

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2015 r.

o możliwości spłaty przez Gminę Przeworno kredytu długoterminowego wysokości 700.000 zł wnioskowanego na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr IV/180/2015

27‑11‑2015 13:09:07

Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2015r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przeworno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno za I półrocze 2015r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr IV/47/2015

27‑11‑2015 13:03:48

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr IV/12/15 Rady Gminy Przeworno z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworno oraz uchwale nr IV/13/15 Rady Gminy Przeworno z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budźetu Gminy Przeworno na rok 2015.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr IV/46/2015

27‑11‑2015 12:59:06

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr IV/13/15 Rady Gminy Przeworno z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Przeworno na rok 2015

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr IV/80/2015

12‑05‑2015 14:20:23

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przeworno sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Przeworno w 2014 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

SPRAWOZDANIE

12‑05‑2015 14:16:03

z wykonania budżetu Gminy Przeworno za rok 2014

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  15‑01‑2015 08:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  15‑01‑2015 08:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑12‑2015 11:04:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie