Ogłoszenia i Obwieszczenia od 2020r.


Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

28‑01‑2021 09:53:28

Szanowni Państwo,

W celu realizacji zasady partnerstwa przy tworzeniu i wdrażaniu Planu Działań Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego  zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.

Inny Instrument Terytorialny (IIT) jest narzędziem rozwoju terytorialnego, które będzie miało zastosowanie przy realizacji nowego okresu programowania UE 2021-2027 w Polsce i na Dolnym Śląsku.  IIT Subregionu Wrocławskiego obejmuje obszar gmin: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród.  Zarys Planu Działań Innego Instrumentu Terytorialnego dostępny jest poniżej.

Zaproszenie jest  skierowane jest do :

  1. Podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości  np. izb przemysłowo handlowych, konfederacji przedsiębiorców , stowarzyszeń przedsiębiorców itp.
  2. Podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska np. organizacji pozarządowych;
  3. Podmiotów działających na rzecz rozwoju społecznego,  szczególnie w zakresie: włączenia społecznego, praw podstawowych, osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

 

Podmiot zgłaszający chęć udziału w pracach KS IIT SW musi posiadać doświadczenie w zakresie zagadnień wskazanych w pkt. 1 lub 2 lub 3 oraz prowadzić realną działalność na ternie więcej niż jednej gminy tworzącej Inny Instrument Terytorialny. Aby udokumentować niniejszy warunek należy wskazać co najmniej jedno przedsięwzięcie realizowane na terenie szerszym niż jedna gmina tworząca IIT SW
z okresu ostatnich 3 lat.

Zgłoszenia należy przekazywać w terminie do dnia 26.02.2021 r. w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego) na adres email iitsw@strzelin.pl

 Wzór formularza zgłoszeniowego jest dostępny poniżej.

Podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KS IIT SW zostaną poproszone o wybór swojego przedstawiciela spośród zgłoszonych propozycji. Zostanie wybranych 3 przedstawicieli,  po jednym dla każdego z obszarów wskazanych w pkt. od 1 do 3. O procedurze wyboru  poinformujemy   podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KKS IT SW i spełnią wymagania niniejszego zaproszenia.

 

Przewodnicząca KS IIT SW

Dorota Pawnuk (-)

Burmistrz Strzelina

Dokumenty:
Plik docx Formularz zgłoszeniowy.docx
28‑01‑2021 09:57:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz zgłoszeniowy.pdf
28‑01‑2021 09:57:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarys Planu Działań IIT SW.pdf
28‑01‑2021 09:57:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przeworno

27‑01‑2021 09:39:11

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 339 i 340 położonych w obrębie Przeworno;
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 424 położonej
    w obrębie Przeworno;
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych w miejscowości Rożnów, gmina Przeworno;

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Uchwała nr XXVI/598/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 roku
04‑01‑2021 11:34:13
 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wsparcia branży turystycznej na Dolnym Śląsku w związku z epidemią COVID-19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE

19‑10‑2020 10:23:43
Wójt Gminy Przeworno podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "DZIK" w Strzelinie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

19‑10‑2020 10:21:36
Wójt Gminy Przeworno podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "GROT" we Wrocławiu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

19‑10‑2020 10:14:16
Wójt Gminy Przeworno podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Bażant" w Przewornie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze propozycji projektowych - IIT Subregion Wrocławski

29‑09‑2020 14:52:05

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac dot. przygotowania do nowego okresu Programowania Unii Europejskiej 2021 – 2027 gminy tworzące Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego (IITSW) przystąpiły do opracowania dokumentu programowego na lata 2021-2027, którego ważnym elementem będą projekty.

Z tego powodu Komitet Sterujący IITSW określił  propozycje alokacji o jaką będzie się ubiegał
w związku z realizacją Instrumentu oraz podział tej alokacji na poszczególne gminy. W przypadku Gminy Przeworno całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów wynosić będzie 28 231 051 zł.

Dlatego też zapraszamy podmioty realizujące inicjatywy rozwojowe na terenie naszej gminy do złożenia propozycji projektów, które następnie zostaną ocenione przez pracowników Urzędu Gminy Przeworno w zakresie możliwości ich kwalifikacji do dalszych prac.

Złożenie formularza wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania oraz włączenie projektu do dokumentu programowego IITSW.

Propozycję projektów należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu, który można pobrać pod następującym linkiem. Propozycje projektów należy składać w terminie do 12.10.2020 r. do godz. 12.00. Propozycje projektów złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Informacji w zakresie przedmiotowej sprawy można uzyskać dzwonią na numer telefonu 74 810 13 30 lub pisząc na adres e-mail: fundusze@przeworno.pl

Dokumenty:
Plik pdf Formularz - propozycja projektu.pdf
29‑09‑2020 15:02:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Formularz - propozycja projektu.docx
29‑09‑2020 15:02:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEWORNO

15‑07‑2020 11:56:49
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych w miejscowości Przeworno, gmina Przeworno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 339 i 340 oraz 424
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Wójta Gminy Przeworno

15‑06‑2020 09:57:05
o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przeworno na lata 2020-2025
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEWORNO

29‑04‑2020 10:26:08
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych w miejscowości Rożnów, gmina Przeworno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 247, 248, 551, 421, 422 oraz części działek 423/1 i 584
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Konrad Świeżowski
email: k.swiezowski@przeworno.pl tel.:mhorodyski
, w dniu:  09‑09‑2011 13:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748 101 320 fax: 748 102 002
, w dniu:  09‑09‑2011 13:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑01‑2021 09:57:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie