Ogłoszenia i Obwieszczenia od 2020r.


Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

07‑04‑2022 11:02:50

W dniu 25.03.2022 roku Rada Porozumienia ustanowiona Porozumieniem Międzygminnym z dnia 21 października 2020r. w sprawie powierzenia Gminie Wrocław zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” wyraziła pozytywną opinię w sprawie akceptacji

opracowanych dokumentów:

- Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW)

- Prognoza Oddziaływania na Środowisko PZM MOFW,

- Streszczenie PZM MOFW

- Podsumowaniem wraz uzasadnieniem Strategicznej Oceny

Oddziaływania na Środowisko PZM MOFW

Przyjęcie PZM MOFW przez Radę SUMP zakończyło prace nad samym dokumentem i jednocześnie zapoczątkowało fazę wdrażania zapisów PZM MOFW.

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia.

Podstawowe cele planu mobilności:

 • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa,
 • przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
 • poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
 • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

Opracowanie obejmuje obszar następujących gmin z województwa dolnośląskiego:
Gminy Wrocław, Miasta i Gminy Bierutów, Gminy Brzeg Dolny, Gminy Jelcz-Laskowice, Gminy Kąty Wrocławskie, Gminy Międzybórz, Gminy Oborniki Śląskie, Gminy Prusice, Gminy Siechnice, Gminy Sobótka, Gminy Strzelin, Gminy Syców, Gminy Środa Śląska, Gminy Trzebnica, Gminy Wołów, Gminy Żmigród, Gminy Miasto Oleśnica, Gminy Miasto Oława, Gminy Borów, Gminy Czernica, Gminy Długołęka, Gminy Dobroszyce, Gminy Domaniów, Gminy Dziadowa Kłoda, Gminy Jordanów Śląski, Gminy Kobierzyce, Gminy Kostomłoty, Gminy Krośnice, Gminy Malczyce, Gminy Mietków, Gminy Miękinia, Gminy Oleśnica, Gminy Oława, Gminy Przeworno, Gminy Wisznia Mała, Gminy Zawonia, Gminy Żórawina oraz województwa opolskiego: Gminy Brzeg

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków rozwoju wraz z mapami znajdują się pod adresem:

Dokumenty:
Plik pdf 1_PZM_MOFW_ przyjete_Rade_SUMP_25_03_2022.pdf
07‑04‑2022 11:22:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 0_INFOMACJA_DOTYCZACA_PROCEDURY_PRZYJECIA_PZM_MOFW.pdf
07‑04‑2022 11:22:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
564KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1_1_Zalacznik_A_PZM_Macierz_rekomendacji_przyjete_Rade_SUMP_25_03_2022.pdf
07‑04‑2022 11:22:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 1_2_Zalacznik_B_do_PZM_Podzial_MOFW_obszary_interwencji_przyjete_Rade_SUMP_25_03_2022.jpg
07‑04‑2022 11:22:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2_1_Podsumowanie_Prognoza_procedura_SOOS_PZM_MOFW_przyjete_Rade_SUMP_25_03_2022.pdf
07‑04‑2022 11:22:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
485KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2_2 Zalacznik_nr_1_do_podsumowania_prognozy_odp_na_pytania_konsult_spol_przyjete_Rade_SUMP_25_03_2022.pdf
07‑04‑2022 11:22:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
295KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx 2_2_Zalacznik_nr_1_do_podsumowania_prognozy_odp_pytania_konsult_spol_przyjete_Rade_SUMP_25_03_2022.xlsx
07‑04‑2022 11:22:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2_Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_PZM_MOFW__przyjete_Rade_SUMP_25_03_2022.pdf
07‑04‑2022 11:22:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3_Streszczenie_PZM_MOFW_przyjete_Rade_SUMP_25_03_2022.pdf
07‑04‑2022 11:22:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kierunki rozwoju elementów zrównoważonej mobilności w Gminie Przeworno.pdf
22‑07‑2022 11:31:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
16,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego środka trwałego w postaci autobusu będącego własnością Gminy Przeworno

30‑11‑2021 14:13:21
Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego środka trwałego w postaci autobusu będącego własnością Gminy Przeworno
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego środka trwałego w postaci autobusu będącego własnością Gminy

12‑11‑2021 13:14:00

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego środka trwałego w postaci autobusu będącego własnością Gminy Przeworno

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków

27‑09‑2021 09:17:57
Od 28 września 2021 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada2021 r
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków

28‑06‑2021 07:47:09

     Ekosystemy leśne, premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków

28‑06‑2021 07:41:39

Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy – trwa przyjmowanie wniosków

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków

28‑06‑2021 07:37:16
         Modernizacja gospodarstw rolnych
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Bezpieczne wakacje w rodzinnych gospodarstwach rolnych

24‑06‑2021 08:36:03

Artykuł opracowany przez KRUS PLACÓWKA TERENOWA W STRZELINIE 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

28‑01‑2021 09:53:28

Szanowni Państwo,

W celu realizacji zasady partnerstwa przy tworzeniu i wdrażaniu Planu Działań Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego  zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.

Inny Instrument Terytorialny (IIT) jest narzędziem rozwoju terytorialnego, które będzie miało zastosowanie przy realizacji nowego okresu programowania UE 2021-2027 w Polsce i na Dolnym Śląsku.  IIT Subregionu Wrocławskiego obejmuje obszar gmin: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród.  Zarys Planu Działań Innego Instrumentu Terytorialnego dostępny jest poniżej.

Zaproszenie jest  skierowane jest do :

 1. Podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości  np. izb przemysłowo handlowych, konfederacji przedsiębiorców , stowarzyszeń przedsiębiorców itp.
 2. Podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska np. organizacji pozarządowych;
 3. Podmiotów działających na rzecz rozwoju społecznego,  szczególnie w zakresie: włączenia społecznego, praw podstawowych, osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

 

Podmiot zgłaszający chęć udziału w pracach KS IIT SW musi posiadać doświadczenie w zakresie zagadnień wskazanych w pkt. 1 lub 2 lub 3 oraz prowadzić realną działalność na ternie więcej niż jednej gminy tworzącej Inny Instrument Terytorialny. Aby udokumentować niniejszy warunek należy wskazać co najmniej jedno przedsięwzięcie realizowane na terenie szerszym niż jedna gmina tworząca IIT SW
z okresu ostatnich 3 lat.

Zgłoszenia należy przekazywać w terminie do dnia 26.02.2021 r. w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego) na adres email iitsw@strzelin.pl

 Wzór formularza zgłoszeniowego jest dostępny poniżej.

Podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KS IIT SW zostaną poproszone o wybór swojego przedstawiciela spośród zgłoszonych propozycji. Zostanie wybranych 3 przedstawicieli,  po jednym dla każdego z obszarów wskazanych w pkt. od 1 do 3. O procedurze wyboru  poinformujemy   podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KKS IT SW i spełnią wymagania niniejszego zaproszenia.

 

Przewodnicząca KS IIT SW

Dorota Pawnuk (-)

Burmistrz Strzelina

Dokumenty:
Plik docx Formularz zgłoszeniowy.docx
28‑01‑2021 09:57:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz zgłoszeniowy.pdf
28‑01‑2021 09:57:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarys Planu Działań IIT SW.pdf
28‑01‑2021 09:57:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przeworno

27‑01‑2021 09:39:11

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 339 i 340 położonych w obrębie Przeworno;
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 424 położonej
  w obrębie Przeworno;
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych w miejscowości Rożnów, gmina Przeworno;

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Konrad Świeżowski
email: kierownik.rfz@przeworno.pl tel.:mhorodyski
, w dniu:  09‑09‑2011 13:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748 101 320 fax: 748 102 002
, w dniu:  09‑09‑2011 13:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑04‑2022 11:22:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie