2022


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja po zakończeniu procesu uspołecznienia procesu tworzenia projektu Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

13‑12‑2022 14:15:28

W związku procesem uspołecznienia procesu tworzenia  Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (IIT SW ) przedstawiamy  uwagi i opinie zgłoszone w terminie od 24.11.2022r. do 05.12.2022 r.   za pośrednictwem  formularza internetowego, który znajdował się pod adresem https://iitsw.webankieta.pl/

Jednocześnie informujemy: partnerów społeczno-gospodarczych, społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,  inne grupy interesariuszy istotne dla rozwoju IIT SW, że proces uspołecznienia będzie kontynuowany między innymi poprzez publikowanie kolejnych projektów dokumentu oraz opiniowanie dokumentu przez Komitet Sterujący IIT.

Zgłoszone uwagi i opinie znajdują się w załączniku nr 1.

Zaktualizowany projekt Strategii IIT SW  znajduje się w załączniku nr 2.

Dokumenty:
Plik docx Zał. 1 Uwagi uspołecznienie IIT.docx
13‑12‑2022 14:25:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. 2.Strategia IIT SW 2.4.pdf
13‑12‑2022 14:25:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

24‑11‑2022 10:40:30

Szanowni Państwo,

W celu realizacji zasady partnerstwa przy tworzeniu i wdrażaniu Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego  zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.

Inny Instrument Terytorialny (IIT) jest narzędziem rozwoju terytorialnego, które będzie miało zastosowanie przy realizacji nowego okresu programowania UE 2021-2027 w Polsce i na Dolnym Śląsku.  IIT Subregionu Wrocławskiego obejmuje obszar gmin: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród.  Pierwszy projekt Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego dostępny jest poniżej.

 

Zaproszenie jest skierowane do:

 • Podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska np. organizacji pozarządowych.

 

Podmiot zgłaszający chęć udziału w pracach KS IIT SW musi posiadać doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z działalnością na rzecz środowiska oraz prowadzić realną działalność na ternie więcej niż jednej gminy tworzącej Inny Instrument Terytorialny. Aby udokumentować niniejszy warunek należy wskazać co najmniej jedno przedsięwzięcie realizowane na terenie szerszym niż jedna gmina tworząca IIT SW z okresu ostatnich 3 lat.

Zgłoszenia należy przekazywać w terminie do dnia 30.12.2022 r. w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego) na adres email iitsw@strzelin.pl

 Wzór formularza zgłoszeniowego jest dostępny poniżej.

Podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KS IIT SW zostaną poproszone o wybór swojego jednego przedstawiciela spośród zgłoszonych propozycji. O procedurze wyboru  poinformujemy   podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KS IT SW i spełnią wymagania niniejszego zaproszenia.

Dokumenty:
Plik pdf Formularz zgłoszeniowy.pdf
24‑11‑2022 10:43:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Formularz zgłoszeniowy.docx
24‑11‑2022 10:43:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Strategia IIT SW.pdf
24‑11‑2022 10:43:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Opiniowanie Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

23‑11‑2022 09:40:41

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad uruchomieniem Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (IIT SW) zapraszamy: 

 • partnerów społeczno-gospodarczych,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji
 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii. Pierwszy projekt Strategii IIT SW  znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/strategiaiitsw.pdf

Terytorialnie obszar tworzą następujące gminy: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród.

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. 

Na moment publikacji zaproszenia  Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że zakresy merytoryczne ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027: 

 • Efektywności energetycznej (infr. publiczna) - finansowanie EFRR
 • Gospodarki Wodno - Ściekowej- finansowanie EFRR
 • Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie EFRR
 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +
 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli - finansowanie EFS
 • Usługi Społeczne - finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie. 

Uwagi i opinie można zgłaszać za pośrednictwem ankiety, która znajduje się pod linkiem https://iitsw.webankieta.pl/ . Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 05.12.2022 r. 


Dziękujemy !

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEWORNO

31‑10‑2022 13:13:46
Terminy rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "DZIK" w Strzelinie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

14‑10‑2022 08:58:48

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu "Aktualizacja Programu ochrony powietrza"

Uwagi i wnioski do ww. projektu można składać w terminie od 14.10.2022 r. do 04.11.2022 r. drogą elektroniczną na adres email: powietrze@ekometria.com.pl lub na adres Wydział Instrumentów Środowiskowych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50 -413 Wrocław

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE Wojewody Dolnośląskiego

12‑10‑2022 13:13:09
z dnia 3 października 2022 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 30 września 2022 r., Nr I-H-99/22, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków, ul. Polna 5, 57-210 Henryków, pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji obejmującej odbudowę zbiornika wodnego wraz z systemem zasilającym w leśnictwie Sarby, oddział 174 m, i, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 380/174, nr 381/174, nr 372/3, AM-1, obr. 0017 Sarby, jedn. ew. 021703_2 Przeworno
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEWORNO

11‑10‑2022 14:35:56
Terminy rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "BAŻANT" w Przewornie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEWORNO

07‑10‑2022 13:54:16
Terminy rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "GROT" we Wrocławiu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Alicja Jaroczyńska
email: promocja@przeworno.pl
, w dniu:  14‑01‑2022 12:10:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  14‑01‑2022 12:10:17
Data ostatniej aktualizacji:
30‑12‑2022 07:30:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie