Dostęp do informacji publicznej


Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie di informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępnienia wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznym. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje przez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

09‑08‑2019 13:00:01
Dokumenty:
Plik doc wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.doc
13‑08‑2019 15:54:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.pdf
13‑08‑2019 15:54:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
288KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  07‑05‑2013 14:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  07‑05‑2013 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑08‑2019 15:54:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie