2021


Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworno
31‑12‑2021 10:51:53
Termin rozpoczęcia i zakończenia dodatkowego - dewizowego polowania zbiorowego oraz miejsce polowania organizowanego przez Koło Łowieckie "GROT" we Wrocławiu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworno

28‑10‑2021 13:21:04
Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Bażant" w Przewornie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworno

25‑10‑2021 13:00:51
Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "GROT" we Wrocławiu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworno

25‑10‑2021 12:40:05
Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "DZIK" w Strzelinie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworno

25‑10‑2021 12:30:21
Terminy rozpoczęcia  i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Szarak" w Grodkowie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przeworno
14‑04‑2021 09:52:54

o przystąpieniu do sporządzenia:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cierpice
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sarby
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
391KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik png Konsultacje Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - I etap
30‑03‑2021 10:58:05

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) - Etap I

Co konsultujemy?

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyrażonym w Wytycznych Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, jego  podstawowe cechy to:

 • długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia,
 • podejście partycypacyjne,
 • zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu,
 • integracja pozioma i pionowa,
 • ocena obecnej i przyszłej skuteczności,
 • regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie,
 • branie pod uwagę kosztów zewnętrznych dla wszystkich środków transportu,

Jakie są podstawowe cele planu mobilności?

 • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa,
 • przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
 • poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
 • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

Opracowanie będzie obejmować obszar następujących gmin z województwa dolnośląskiego:
Gminy Wrocław, Miasta i Gminy Bierutów, Gminy Brzeg Dolny, Gminy Jelcz-Laskowice, Gminy Kąty Wrocławskie, Gminy Międzybórz, Gminy Oborniki Śląskie, Gminy Prusice, Gminy Siechnice, Gminy Sobótka, Gminy Strzelin, Gminy Syców, Gminy Środa Śląska, Gminy Trzebnica, Gminy Wołów, Gminy Żmigród, Gminy Miasto Oleśnica, Gminy Miasto Oława, Gminy Borów, Gminy Czernica, Gminy Długołęka, Gminy Dobroszyce, Gminy Domaniów, Gminy Dziadowa Kłoda, Gminy Jordanów Śląski, Gminy Kobierzyce, Gminy Kostomłoty, Gminy Krośnice, Gminy Malczyce, Gminy Mietków, Gminy Miękinia, Gminy Oleśnica, Gminy Oława, Gminy Przeworno, Gminy Wisznia Mała, Gminy Zawonia, Gminy Żórawina oraz województwa opolskiego: Gminy Brzeg.

Cel I Etapu konsultacji

Celem tego etapu jest przede wszystkim upowszechnianie, a więc poinformowanie interesariuszy oraz mieszkańców o rozpoczęciu prac nad PZM dla MOFW, wraz z uzyskaniem zwrotnej informacji o oczekiwaniach, potrzebach, obawach, preferencjach, pozwalającym na postawienie roboczych hipotez dotyczących celów strategicznych, do późniejszej weryfikacji w ramach badań i ekspertyz. Podczas I etapu konsultacji uczestnicy zostaną poinformowani o celu prac, ich mechanice, ramach czasowych, zaangażowanych zasobach i podmiotach, spodziewanym efekcie. Biorący udział będą mogli również zgłaszać modyfikacje i usprawnienia, ale ze względu na dominację komponentu promocyjno-informacyjnego w profilu 1. etapu konsultacji, ich stopień szczegółowości będzie najmniejszy, dotycząc głównie samej idei, zaangażowania osób i podmiotów oraz sposobu informowania o procesie, jak również pierwszego rozpoznania oczekiwań i wyobrażeń o procesie i jego efektach. W ramach tego etapu konsultacji możliwe byłoby rozbudowanie wiedzy dotyczącej również: negatywnego oddziaływania transportu na mieszkańców i priorytetowych działań zaradczych; przyczyn osiedlania się w źle skomunikowanych miejscach, skazujących mieszkańców na  długie podróże oraz nieprzyjazne środowisku środki transportu; możliwych czynników wyzwalających zmiany.

Kto konsultuje?

Interesariusze  i mieszkańcy

Terminy konsultacji

19/04/2021  -godz. 8.00

20/04/2021 r. – godz. 13.00

21/04/2021 – godz. 17.00

23/04/2021  - godz. 10.00

Forma konsultacji

Konsultacje on-line

Przyjmowanie zgłoszeń

Zgłoszenia elektroniczne od 06.04.2021 r. pod adresem poczty elektronicznej konsultacje@lpw-consulting.pl

Projekt realizowany przez Gminę Wrocław w ramach dotacji udzielonej przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/png
Rozmiar:
807KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wójt Gminy Przeworno

11‑03‑2021 13:00:33
Informuje o przystąpieniu Gminy Przeworno do udziału w projekcie "Bliska Przestrzeń" - wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wójt Gminy Przeworno

11‑03‑2021 12:51:27
Informuje o przystąpieniu Gminy Przeworno do realizacji Programu Piorytetowego "Czyste Powietrze"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłuża termin naboru wniosków o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią do dnia 29 marca

25‑02‑2021 13:48:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Psiurska
email: geodezja@przeworno.pl
, w dniu:  27‑01‑2021 12:09:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Urszula Iżykowska-Mroczko
email: sekretarz@przeworno.pl
, w dniu:  27‑01‑2021 12:09:59
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2021 10:59:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie