2018


Zaproszenie do składania propozycji cenowych dla zadania pn:"Budowa Ławki Niepodległości w Przewornie"

17‑10‑2018 09:47:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do składania propozycji cenowych dla zadania pn."Remont dóg gminnych przy użyciu kruszywa"

17‑09‑2018 14:19:55
Dokumenty:
Plik doc Formularz propozycji cenowej2.doc
17‑09‑2018 14:21:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf MAPY.pdf
17‑09‑2018 14:21:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załacznik do formularza ofertowego.doc
17‑09‑2018 14:21:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAPROSZENIE.pdf
17‑09‑2018 14:21:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
339KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania propozycji cenowych dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 231 w Przewornie"

16‑08‑2018 13:06:18
Zaproszenie do składania propozycji cenowych dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 231 w Przewornie"
Dokumenty:
Plik pdf Zaproszenie - droga Przeworno.pdf
16‑08‑2018 13:07:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
346KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt budowalny - część opisowa.pdf
16‑08‑2018 13:07:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przedmiar robót - droga Przeworno.pdf
16‑08‑2018 13:07:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
415KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rys. 1. Profil podłużny drogi.pdf
16‑08‑2018 13:07:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
313KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rys. 2. Przekroje drogi.pdf
16‑08‑2018 13:07:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
390KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rys. 3. Projekt zagospodarowania terenu.pdf
16‑08‑2018 13:07:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
689KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz propozycji_droga Przeworno.doc
16‑08‑2018 13:07:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc wykaz robót budowlanych.doc
16‑08‑2018 13:07:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc wzór oświadczenia.doc
16‑08‑2018 13:07:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie zadania polegającego na wykonaniu parkingu w centrum miejscowośći Dobroszów.

06‑07‑2018 12:19:58
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie zadania polegającego na wykonaniu parkingu w centrum miejscowośći Dobroszów.
Dokumenty:
Plik pdf ZAPROSZENIE II.pdf
06‑07‑2018 12:21:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
361KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf przedmiar parking.pdf
06‑07‑2018 12:21:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz propozycji_Dobroszów.doc
06‑07‑2018 12:21:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc wykaz robót budowlanych.doc
06‑07‑2018 12:21:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc wzór oświadczenia.doc
06‑07‑2018 12:21:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania propozycji cenowych dla zadania "Poznajemy nasze dziedzictwo" - wykonanie tablic, koszty na smieci oraz stojaków rowerowych

22‑06‑2018 13:52:29
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie zadania polegającego na wykonaniu i montażu tablic informacyjno - promocyjnych, koszy na śmieci i stojakow rowerowych w ramach realizacji projektu pn. "Poznajemy nasze dziedzictwo".
Dokumenty:
Plik pdf Zaproszenie do składania propozycji cenowych.pdf
22‑06‑2018 13:57:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
408KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
22‑06‑2018 13:57:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
620KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc wzór oświadczenia.doc
22‑06‑2018 13:57:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zalacznik nr 3 - formularz propozycji.doc
22‑06‑2018 13:57:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie zadania "Budowa parkingu w centrum wsi Dobroszów."

19‑06‑2018 10:39:59
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie zadania polegającego na wykonaniu parkingu w centrum miejscowośći Dobroszów.
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe.pdf
19‑06‑2018 10:42:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
359KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf przedmiar parking.pdf
19‑06‑2018 10:42:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz propozycji_Dobroszów.doc
19‑06‑2018 10:42:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc wykaz robót budowlanych.doc
19‑06‑2018 10:42:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc wzór oświadczenia.doc
19‑06‑2018 10:42:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania propozycji cenowych dla zadania "Poznajemy nasze dziedzictwo" - wydruk ulotek i folderów

18‑06‑2018 14:39:20

UWAGA - WAŻNE!

W związku z pojawiającymi się pytaniami od potencjalnych Oferentów, co do opisu przedmiotu zamówienia zaktualizowano formularz zaproszenie do składania propozycji cenowych. Uszczegółowieniu uległ opis przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 29.06.2018r. do godz. 10.00!

Zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie graficzne oraz wydruk ulotek i folderów informacyjno - promocyjnych w ramach realziacji projektu partnerskiego pn. "Poznjamemy nasze dziedzictwo".

Dokumenty:
Plik pdf Zaproszenie do składania ofert cenowych - AKTUALNE.pdf
21‑06‑2018 13:38:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
413KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaproszenie do skłądania ofert cenowych.pdf - NIEAKTUALNE
18‑06‑2018 14:40:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
399KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zalacznik nr 3 - formularz propozycji.doc
18‑06‑2018 14:40:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc wzór oświadczenia.doc
18‑06‑2018 14:40:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania propozycji cenowych dla zadania "Poznajemy nasze dziedzictwo" - wykonanie tłumaczeń

18‑06‑2018 14:37:28
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie tłumaczeń treśći informacyjno - promocyjnych na język czeski oraz język angielski w ramach realziacji projektu partnerskiego pn. "Poznjamemy nasze dziedzictwo".
Dokumenty:
Plik pdf Zaproszenie do składania ofert cenowych.pdf
18‑06‑2018 14:39:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
412KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zalacznik nr 3 - formularz propozycji.doc
18‑06‑2018 14:39:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc wzór oświadczenia.doc
18‑06‑2018 14:39:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania propozycji cenowych dla zadania "Poznajemy nasze dziedzictwo" - przygotowanie imprezy otwierającej

18‑06‑2018 14:36:04
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie i przeprowadzenie imprezy otwierającej w ramach realziacji projektu partnerskiego pn. "Poznjamemy nasze dziedzictwo".
Dokumenty:
Plik pdf Zaproszenie do składania ofert cenowych.pdf
18‑06‑2018 14:37:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
405KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zalacznik nr 3 - formularz propozycji.doc
18‑06‑2018 14:37:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc wzór oświadczenia.doc
18‑06‑2018 14:37:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania propozycji cenowych dla zadania "Poznajemy nasze dziedzictwo" - wykonanie 100 zdjeć fotograficznych

18‑06‑2018 14:33:39
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie 100 zdjęc fotograficznych atrakcji Gminy Przeworno oraz efektów i elementów realziacji projektu partnerskiego pn. "Poznjamemy nasze dziedzictwo".
Dokumenty:
Plik pdf Zproszenie do składania ofert cenowych.pdf
18‑06‑2018 14:35:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
391KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zalacznik nr 3 - formularz propozycji.doc
18‑06‑2018 14:35:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc wzór oświadczenia.doc
18‑06‑2018 14:35:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Karolina Nalepka
email: budownictwo@przeworno.pl
, w dniu:  05‑01‑2018 13:28:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  05‑01‑2018 13:28:15
Data ostatniej aktualizacji:
17‑10‑2018 09:50:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie