2021


Informacja o dofinansowaniu na realizację zadania „ Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przeworno”

26‑10‑2021 07:32:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie Wójta Gminy Przeworno

15‑10‑2021 11:51:13
Wójt Gminy  Przeworno postanawia odmówić wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegające na „Budowie Elektrowni Słonecznej „Cierpice 1” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 135; 136 obręb Cierpice, gmina Przeworno.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wezwanie Wójta Gminy Przeworno

11‑10‑2021 13:05:50

Wójt Gminy Przeworno wzywa do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji  przedsięwzięcia pn.: „Budowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe, zastępującej kotłownie istniejącą Kessler Polska Sp. z o.o.”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Przeworno

16‑09‑2021 10:11:27

Wójt Gminy Przeworno zawiadamia o określeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe, zastępującej kotłownie istniejącą Kessler Polska Sp. z o.o.”  - do dnia 24 stycznia 2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

07‑09‑2021 13:53:05

Informuje o prowadzonych konsultacjach publicznych dotyczących drugiej  wersji  projektu  Planu  Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie Wójta Gminy Przeworno

10‑08‑2021 13:39:18
Postanowienie Wójta Gminy Przeworno dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Przeworno znak: ROS.6220.1.5.2019  z dnia 13 czerwca 2019 r., o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odtworzenie zbiornika w leśnictwie Sarby oddz. 174bx realizowanego w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie Wójta Gminy Przeworno

02‑08‑2021 14:30:42

Postanowienie Wójta Gminy Przeworno o podjęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe, zastępującej kotłownię istniejącą KESSLER Polska Sp. z o.o.”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn."Budowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe, zastępującej kotłownię istniejącą Kessler Polska Sp. z o.o."

02‑08‑2021 13:55:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa

29‑07‑2021 08:46:16
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającwego na "Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 49/2 w miejscowości Rogów, gmina Grodków".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa

09‑06‑2021 14:37:07

Burmistrz Grodkowa zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 49/2 (obręb 00064) w miejscowości Rogów, Gmina Grodków.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Joanna Met
email: mpzp@przeworno.pl tel.:748101315
, w dniu:  19‑01‑2021 15:26:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  19‑01‑2021 15:26:11
Data ostatniej aktualizacji:
26‑10‑2021 07:33:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie