2020


Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

04‑12‑2020 11:27:48
Informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzeń wodnych obręb Sarby.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie Wójta Gminy Przeworno

25‑11‑2020 12:52:06
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe, zastępującej kotłownię istniejącą Kessler Polska Sp. z o.o.”  do czasu opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie Wójta Gminy Przeworno

16‑11‑2020 14:48:50
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe, zastępującej kotłownię istniejącą Kessler Polska Sp. z o.o.”  oraz ustalenia zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o dofinasowaniu na realizację zadania „ Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przeworno”

16‑11‑2020 14:45:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wojta Gminy Przeworno

20‑10‑2020 12:11:13
o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe, zastępującej kotłownie istniejącą Kessler Polska Sp. z o.o."
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wojta Gminy Przeworno

20‑10‑2020 12:08:08
o uzyskaniu opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe, zastępującej kotłownie istniejącą Kessler Polska Sp. z o.o."
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Przeworno

12‑08‑2020 14:12:52
o określeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej przedsięwzięcia pn.: "Budowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe, zastępującej kotłownie istniejącą Kessler Polska Sp. z o.o."
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

03‑08‑2020 12:46:33
o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r., w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dn. 21.07.2020 r. poz. 4389)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Przeworno

30‑07‑2020 14:26:22
o wydaniu decyzji wymierzająca administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Przeworno

02‑07‑2020 13:13:14
o określeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe, zastępującej kotłownie istniejącą Kessler Polska Sp. z o.o."
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Anna Psiurska
email: geodezja@przeworno.pl
, w dniu:  08‑01‑2020 08:41:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  08‑01‑2020 08:41:17
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2020 11:29:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie