2023


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sarby wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

24‑05‑2023 07:18:50
wyłożenie do publicznego wglądu
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sarby

17‑05‑2023 10:42:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
122KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

19‑04‑2023 14:48:09

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia, że w uzgodnieniu z właściwym organem odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Aktualizacji Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. przekroczone zostały poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych".

Przedmiotowe stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dostępne jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego http://bip.dolnyslask.pl, w zakładce "Ochrona Środowiska" - "Plany i programy dotyczące ochrony środowiska oraz ich aktualizacje" - "Aktualizacja Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r." oraz dostępne są w Wydziale Instrumentów Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 062 (parter).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
497KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Nabór wniosków na dotacje na zabytki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

14‑03‑2023 08:01:22

W związku z uszczegółowieniem procedury naboru na dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wejściem w życie Uchwały Nr LII/222/23 Rady Gminy Przeworno z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a co za tym idzie ustaleniem zasad udzielania dotacji na ww. cele informujemy, że wnioski złożone w naborze z dnia 09 stycznia 2023 r. nie będą uwzględnione i rozpatrywane, a nabór  zostaje odwołany.

Zainteresowane otrzymaniem dotacji  podmioty prosimy o złożenie nowych wniosków w oparciu o ww. Uchwałę Nr LII/222/23 Rady Gminy Przeworno z dnia 24 lutego 2023 r. oraz Zarządzenie nr 025/23 Wójta Gminy Przeworno z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania Komisji oceniającej złożone wnioski.

Ważne!  

Wnioski złożone w styczniowym naborze nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu naboru w oparciu o Uchwałę Nr LII/222/23 Rady Gminy Przeworno z dnia 24 lutego 2023 r.

Nabór trwa od 13.03.2023 r. do 15.03.2023 r. 

Dokumenty:
Plik pdf Uchwała Rady Gminy Przeworno LII_222_23.pdf
14‑03‑2023 08:03:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. 1 do uchwały Wniosek.docx
14‑03‑2023 08:03:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie RZ-024_23-UCHYLAJĄCE.pdf
14‑03‑2023 08:03:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
230KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie RZ-025_23-AKTUALNE.pdf
14‑03‑2023 08:03:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

10‑03‑2023 10:38:06

"Obwieszczenie o upublicznieniu i konsultacjach ws. Aktualizacji Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku  Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. przekroczone zostały poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych"

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pokój nr 068 lub za pośrednictwem BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie od 09.03.2023 r. do 30.03.2023 r. drogą elektroniczną na adres email: powietrze@ekometria.com.pl lub pisemnie na adres B.S.iP.P. Ekometria Sp. z o.o., ul. Orfeusza 2 80-299 Gdańsk lub ustnie do protokołu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworno

08‑03‑2023 11:42:30

o przystąpieniu do sporządzenia :

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 170, 214/1, 214/2 i 214/3 w obrębie Konary;
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze ewidencyjnym 332 w obrębie Krzywina;
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr dz. 53/1 położonej w obrębie geodezyjnym Strużyna- Kaszówka.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Met
email: mpzp@przeworno.pl tel.:748101315
, w dniu:  08‑03‑2023 08:00:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Cisakowska
email: czystepowietrze@przeworno.pl
, w dniu:  08‑03‑2023 08:00:27
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2023 07:21:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie