2012


Plik pdf Protokół
16‑11‑2012 15:01:52
z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt Uchwały Rady Gminy Przeworno
31‑10‑2012 13:04:44
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Przeworno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII
31‑10‑2012 13:05:10
Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do zgłaszania opinii, do projektu programu współpracy Gminy Przeworno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Uwagi wniesione przez Państwa pozwolą na opracowanie efektywnego programu współpracy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZEWORNO O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
31‑10‑2012 13:05:34

Wójt Gminy Przeworno zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działających na rzecz mieszkańców Gminy Przeworno do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2013.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZARZĄDZENIE NR RZ-053/12 WÓJTA GMINY PRZEWORNO z dnia 31 października 2012 r.
31‑10‑2012 13:06:11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rocznego Programu Współpracy Gminy Przeworno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip OTWARTY KONKURS OFERT
02‑03‑2012 15:23:23

WÓJT GMINY PRZEWORNO

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

  na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i turystyki
w 2012 roku


 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748 101 320 fax: 748 102 002
, w dniu:  02‑03‑2012 15:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748 101 320 fax: 748 102 002
, w dniu:  02‑03‑2012 15:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑03‑2012 15:18:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie