2011


ANKIETA

24‑10‑2011 14:34:35

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

24‑10‑2011 14:33:16
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY PRZEWORNO

24‑10‑2011 14:31:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZEWORNO O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

24‑10‑2011 14:24:32

Wójt Gminy Przeworno zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy działających na rzecz mieszkańców Gminy Przeworno do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2012.

Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Przeworno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2012 roku.

Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersja roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom. Oczekujemy na Państwa propozycje, opinie i wnioski do 02.11.br., które można składać na piśmie (na formularzu uwag do projektu) w Urzędzie Gminy Przeworno, ul. Kolejowa 4 A, 57-130 Przeworno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@przeworno.pl.

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Gminy Przeworno w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Przeworno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 pobrać można ze strony http://bip.przeworno.pl zakładka "organizacje pozarządowe" lub otrzymać pocztą elektroniczna po uprzednim zwróceniu się do Referatu Organizacyjnego : sekretariat@przeworno.pl.

Warunkiem wzięcia pod uwagę proponowanych zapisów dotyczących programu współpracy jest równoczesne wypełnienie ankiety o organizacjach pozarządowych i podmiotach, o których mowa w ustawie.

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.przeworno.pl w zakładce "organizacje pozarządowe"

Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Przeworno,
ul. Kolejowa 4 A, 57-130 Przeworno I piętro, pok. Nr 19, tel 74 8 101 314.Dokumenty do pobrania:

1. Formularz zgłaszania opinii

2. Projekt uchwały Rady Gminy Przeworno w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Przeworno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

3. AnkietaPrzeworno, dnia 24.10.2011 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  24‑10‑2011 12:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  24‑10‑2011 12:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑10‑2011 12:17:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie