2013


Plik pdf Uchwała Nr IV/317/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2013r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworno przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr IV/316/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2013r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 przedłożonej przez Wójta Gminy Przeworno
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr IV/308/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2013r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przeworno projekcie uchwały budżetowej Gminy Przeworno na rok 2014 wraz z objaśnieniami. 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr IV/230/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 października 2013r
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Przeworno kredytu długoterminowego w wysokości 1.747.245 zł, wnioskowanego na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2013.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr IV/224/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 października 2013r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Przeworno pożyczki w wysokości 4.000.000 zł wnioskowanej w dwóch transzach na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Przeworno" objętego PROW na lata 2007-2013
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
173KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr IV/223/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 października 2013r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Przeworno pożyczki w wysokości 1.365.700 zł wnioskowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przeworno realizowanych w latach 2013-2015.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
163KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Przeworno za rok 2012

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
  1. Uchwała budżetowa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf II. Realizacja budżetu Gminy Przeworno
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
  1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna
  2. Dochody budżetowe - część opisowa
  3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna
  4. Wydatki budżetu - część opisowa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
572KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
765KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  03‑07‑2013 09:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2013 09:53:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive