2016


Terminy funkcjonowania MPSZOK w 2017r.

02‑01‑2017 13:23:43

Uwaga! Od 1 stycznia 2017r. nastąpiła zmiana lokalizacji MPSZOK-u

Nowy adres: Przeworno, ul. Kolejowa 12 (teren firmy AGRO-PLUS)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram

02‑01‑2017 10:22:12
wywozu nieczystości stałych w 2017 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę pięciu elektrowni wiatrowych w miejscowości Cierpice

02‑12‑2016 10:39:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA- JESIEŃ 2016

03‑11‑2016 08:04:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

14‑10‑2016 13:22:32

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1 i 424 (AM1) położonych w miejscowości Karnków, gmina Przeworno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

07‑10‑2016 14:09:16

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Miłocice i Kaczowice, gmina Przeworno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZECIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie budowy pieciu elektrowni wiatrowych w miejscowości Cierpice

12‑09‑2016 14:44:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

07‑06‑2016 08:52:05
Informacja dotycząca aktualnych wyników pomiarów jakości powietrza ze stacji eksploatowanych na terenie województwa dolnośląskiego.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

20‑05‑2016 13:45:12
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczństwa w ochornie środowiska oraz o ocenach oddziaływanian na środowisko (tekst jedn. Dz. u. z 2016 r., poz. 353) Wójt Gminy Przeworno zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz

20‑05‑2016 13:10:20

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  20‑05‑2016 13:09:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  20‑05‑2016 13:09:21
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2017 13:34:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie