Rok 2014


II OTWARTY KONKURS OFERT

07‑01‑2015 14:24:24

Na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OTWARTY KONKURS OFERT

09‑12‑2014 13:42:32

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

09‑12‑2014 08:01:26

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Raport

09‑12‑2014 07:34:10

Oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie

08‑12‑2014 12:17:56

Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej Cierpice wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie

08‑12‑2014 12:12:25

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Farmy Wiatrowej Cierpice wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

POSTANOWIENIE

23‑10‑2014 19:33:03

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst : Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 69 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.), po wydaniu postanowienia z dnia 26. 09. 2014r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.:,,Budowa Farmy Wiatrowej Cierpice wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w obrębie Cierpice, gm. Przeworno" Inwestor: Green Energy Earth Spółka z o.o. reprezentowana przez Pana Radosława Stachę ul. Małachowskiego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

06‑10‑2014 08:49:34

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 53, 46/2, 45/2, 104/1, 105/1, 106/1 (AM1) oraz 273/87 (AM2) położonych w obrębie Samborowiczki, gmina Przeworno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑09‑2014 14:56:13

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Karnków, Miłocice i Kaczowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑09‑2014 14:54:29

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 53, 46/2, 45/2, 104/1, 105/1, 106/1 (AM1) oraz 273/87 (AM2) położonych w obrębie Samborowiczki, gmina Przeworno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Psiurska , w dniu:  05‑03‑2014 14:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  05‑03‑2014 14:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑12‑2014 12:02:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie