2011Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Uchwała Nr IV/212/2011 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 26.09.11r w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przeworno informacji o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze 2011r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Uchwała Nr IV/225/2010 Składu Orzekajacego RIO we Wrocławiu z 2.12.2010r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przeworno projekcie uchwaly budzetowej Gminy Przeworno na rok 2011
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
208KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Uchwała Nr IV/226/2010 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 2.12.2010r w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworno
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
274KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Uchwaia Nr IX/42/11 Rady Gminy Przeworno z dnia 15.09.2011r w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przeworno
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
518KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Uchwała Nr IX/43/11 Rady Gminy Przeworno z dnia 15.09.2011r w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2011
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
580KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Uchwała nr IV/227/2011 Składu Orzekajacego RIO we Wrocławiu z 10.10.2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Przeworno kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zl
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Uchwała Nr VIII/34/2011 wsprawie absolutorium dla Wojta Gminy Przeworno z tytułu wykonania budżetu Gminy Przeworno za 2010 rok
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 WÓJTA GMINY PRZEWORNO z dnia 28 marca 2011 r.w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przeworno za 2010 rok

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Uchwała Nr IV/98/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedlozonym przez Wójta Gminy Przeworno sprawozdaniu rocznym z wykonan
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
141KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Uchwała Nr IV/13/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 2 lutego 2011 roku w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr III/11/10
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748 101 320 fax: 748 102 002
, w dniu:  28‑09‑2011 11:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748 101 320 fax: 748 102 002
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2011 11:22:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive